Alternative Content
Alternative Content

AKTUELNOSTI
Pročitaj više

REGISTAR IZDAVALACA
Pročitaj više

SPISAK OVLAŠTENIH REVIZORA
Pročitaj više

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA
Pročitaj više

EDUKACIJA
Pročitaj više
 

Aktuelnosti

Trogodišnji plan rada Komisije za period 2023.-2025. godine

Saopštenje IOSCO

Obavještenje o radionici

IOSCO NEWS

Saopštenje o ulaganjima u kriptovalute

Anketni list o standardima upravljanja dioničkim društvima

Obavještenje o prezentaciji Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Prezentacija Zakona o preuzimanju dioničkih društava Brčko distrikt BiH

IOSCO

IOSCO saopštenje

Obavještenje o pomijeranju roka za dostavu finansijskih i revizorskih izvještaja

Obavještenje o osnivanju poslovne jedinice Društva za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka u Brčkom

Obavještenje o izdavanju dionica zatvorenom ponudom izdavaoca „Osiguranje Garant“ d.d. Brčko

Obavještenje 1-1

Obavještenje o prinudnoj prodaji dionica u postupku preuzimanja dioničkih društava i mogućnosti isplata naknada

Obavještenje o zaključenju stečajnog postupka nad d.d. Pirometal

Obavještenje o otvaranju stečajnog postupka nad d.d. Novi Bimex

Obavještenje pri sticanju kapitala većeg od 5%

Obavještenje o obavezi dostavljanja finansijskih izvještaja na obrascima FP i ZD

Obavještenje o obavezi obavještavanja povezanih i drugih lica izdavaoca, ako posjeduju 10% i više registrovanog kapitala izdavaoca

Obavještenje izdavaocima o obavezi obavještavanja i podnošenja zahtjeva članova uprave, NO i značajnijih događaja u poslovanju

Obavještenje u slučaju izdavanja papira od vrijednosti bez predhodnog odobrenja Komisije

 ODABIR JEZIKA


 PRETRAŽIVANJE

Traži

 ELEKTRONSKA POŠTA

Adresa: ul. Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/232-541, 231-890, Telefax: 049/231-891, E-mail: info@secbdbih.org
Sva prava zadržana © KOMISIJA - POVJERENSTVO ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI