Контакт

Рб Радно мјесто Назив извршиоца Контакт
1 Предсједник Комисије Мирсад Бешлагић mirsad.beslagic@secbdbih.org
2 Замјеник предсједника Комисије Божо Мојић bozo.mojic@secbdbih.org
3 Секретар Комисије Адмира Мујић admira.mujic@secbdbih.org
4 Руководилац ЦР Зијада Захировић zijada.zahirovic@secbdbih.org
5 Администратор Радмила Секулић radmila.sekulic@secbdbih.org


 ОДАБИР ЈЕЗИКА


 ПРЕТРАЖИВАЊЕ

Тражи

 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

Сва права задржана © 2012 КОМИСИЈА - ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ