Alternative Content
Alternative Content

AKTUELNOSTI
Pročitaj više

REGISTAR IZDAVATELJA
Pročitaj više

SPISAK OVLAŠTENIH REVIZORA
Pročitaj više

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA
Pročitaj više

EDUKACIJA
Pročitaj više
 

Pravilnici i uputstva

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja papira od vrijednosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja papira od vrijednosti

Pravilnik o registraciji i prenosu papira od vrijednosti

Uputstvo o načinu određivanja oznaka papira od vrijednosti

Pravilnik o načinu upisa i vođenju registra izdavalaca hartija od vrijednosti kod komisije za hartije od vrijednosti

Pravilnik o uslovima i postupku konverzije, denominacije, spajanje i podjelu papira od vrijednosti

Pravilnik o vršenju nadzora izdavanja, prometa i učesnika u izdavanju i prometu papira od vrijednosti

Pravilnik o članstvu u centralnom registru kod komisije za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH

Pravilnik o obavljanju poslova skrbnika i poslova depozitara

Pravilnik o sadržaju, načinu i standardima objavljivanja finansijskih izvještaja i drugih informacija o poslovanju dioničkog društva

Uputstvo o vršenju poslova prijenosa papira od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na uređenom javnom tržištu

Pravilnik o ovlaštenim učesnicima na uređenom tržištu

Standardi upravljanja dioničkim društvima

Pravilnik o obaveznom sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta i sadržaju prospekta otvorenih investicionih fondova s javnom ponudom

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za poslovanje društva za upravljanje investicionim fondovima i dokumentima koji se prilažu uz zahtjev

Pravilnik o sadržaju ugovora između zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom i društva za upravljanje investicionim fondovima

Pravilnik o uslovima, načinu sticanja i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom

Pravilnik o udjelima otvorenog investicionog fonda

Pravilnik o uspostavljanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicionom fondu

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra investicionih fondova

Pravilnik o promociji investicionih fondova s javnom ponudom

Pravilnik kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicionih fondova

Pravilnik o reorganizaciji zatvorenog investicionog fonda

Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za vršenje funkcije člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom

Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili dionici investicionog fonda

Pravilnik o ulaganju otvorenih investicionih fondova s privatnom ponudom

Pravilnik o ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicionih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom

Pravilnik o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima

Pravilnik o adekvatnosti osnovnog kapitala društva za upravljanje investicionim fondovima

Pravilnik o izdavanju dozvole za poslovanje i statusne promjene društva za upravljanje investicionim fondovima

Pravilnik o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima

Pravilnik o postupku i vrsti poslova koje društvo za upravljanje investicionim fondovima može prenijeti na treće lice ili na drugo društvo za upravljanje investicionim fondovima

Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima izvještavanja i objavljivanju izvještaja i informacija o radu investicionih fondova, društva za upravljanje investicionim fondovima i banke depozitara

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja dozvole za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje investicionim fondovima ODABIR JEZIKA


 PRETRAŽIVANJE

Traži

 ELEKTRONSKA POŠTA

Adresa: ul. Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/232-541, 231-890, Telefax: 049/231-891, E-mail: info@secbdbih.org
Sva prava zadržana © KOMISIJA - POVJERENSTVO ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI